Sprechen Sie deutsch? Jein!

/Vai jūs runājat vāciski? Jāunnē!/

Citu tautu valoda vienmēr ir bijis kas vairāk par komunikācijas līdzekli. Saprotot svešvalodu, mēs kļūstam atvērtāki pret citu kultūrām un izjūtam vairāk otra mentalitāti. Valodas vienmēr mani ir interesējušas, un vienmēr man bijis slinkums tās mācīties. Tad nu atradu sev kādu palīgmetodi, lai valodu apguves procesu padarītu interesantāku. Metodiku izstrādājusi Vera F.Birkenbihl un grāmatu sauc “Sprachenlernen leichtgemacht”. Šī metode rāda, ka valodas apguvei nav jāvelta milzum daudz laika un, lai spētu komunicēt, nav jāapgūst gramatika (šī grāmata ļauj apgūt valodu, lai saprastos, neesmu to izmantojusi, lai apgūtu valodu augstākiem līmeņiem).

Viens labums tomēr bija nemitīgai TV lūrēšanai bērnībā, esmu apguvusi vācu valodu, lai gan ne gramatiski pareizi, tomēr varu brīvi komunicēt. To arī vēsta augstāk pieminētā grāmata, lai apgūtu valodu, tā ir jāklausās. Pirms vēl sākam iekalt vārdiņus ir jāizjūt valodas melodija. Tā ka ar vienu valodu tas izdevās neapzināti. Izmēģināšu šo metodi vēl reizi.

Man ciemos vasarā brauc radi no Spānijas, daļa arī saprot tikai spāniski. Nu, ko!? Redzēsim, cik daudz es paspēšu apgūt. Talkā ņemšu I. Sisnerosa “Spāņu valoda trīs mēnešos” un interneta resursus, visus,  kur būs dzirdama spāņu valoda.

Par atrastiem spānu  resursiem ziņošu nākamnedēļ. Bet tiem, kam interesē vācu valoda, droši izmantojiet tādus resursus, kā http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/
Tur ir ne tikai dzirdama un redzama vācu valoda, bet ir arī interesanti un izglītojoši raidījumi, mans favorīts “Quarks & Co” ar Rangu Yogeshwaru ( ritīgs džentelbeņķis pēc izskata).